Roong Koo Co., Ltd.
Privacy Policy for ZeroWater Thailand Website

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ www.zerowaterthailand.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เราทำให้ผู้ใช้งานงานสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “การให้บริการ”)

เว็บไซต์นี้ บริษัท รุ้งคู่ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นเจ้าของและดำเนินการ บริษัท รุ้งคู่ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานจดทะเบียนที่ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ชั้น 24 ห้อง 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ต่อไปนี้เรียกว่า “รุ้งคู่”) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์

เราเห็นความสำคัญของความไว้วางใจที่ผู้ใช้งานมีให้กับเรา อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องยืนยันที่จะใช้มาตรฐานสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยทั้งในการทำธุรกรรม และการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดการใช้งานของเราอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้บริการของเรา  โดยการใช้การบริการเว็บไซต์ ท่านตกลงในข้อบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้บริการเรา

ข้อกำหนดว่า “เรา” / “เรา” / “ของเรา” ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้จะหมายถึงรุ้งคู่ และ “ท่าน” / “ของท่าน” / “ตัวท่าน” จะหมายถึงผู้ใช้งานงาน ผู้เช้าชม หรือเข้าถึง หรือใช้ หรือใช้ประโยชน์ในบริการใดๆ

หมายเหตุ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ในข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ของประเทศไทย รวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่ได้มีขึ้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) และไม่จำต้องร้องขอลายมือชื่อหรือตราประทับทางกายภาพใด ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องมีการแจ้งให้ทราบ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โปรดพิจารณาทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ตกลง โปรดอย่าใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้เว็บไซต์เพียงอย่างเดียว ท่านได้ยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ และข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานที่เข้าชมเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ทำธุรกรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์ และผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และทำธุรกรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราได้รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้เป็นครั้งคราว เป้าหมายหลักของเราในการทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ประสบการณ์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ราบรื่น และปรับแต่งได้ สิ่งนี้จะทำให้เราสามารถให้บริการ และสร้างคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด รวมทั้งปรับแต่งเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ประสบการณ์ของท่านปลอดภัย และง่ายยิ่งขึ้น โดยสำคัญที่สุดนั้น ในขณะที่ทำเช่นนั้น เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านที่เราได้พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้

โดยทั่วไป ท่านสามารถค้นหาเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้เราทราบว่าท่านเป็นใคร หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับตัวท่าน เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ท่านจะไม่เป็นบุคคลที่ไม่เปิดเผยกับเรา หากเป็นไปได้ เราจะระบุว่าส่วนสำหรับใส่ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก และส่วนสำหรับใส่ข้อมูลใดที่เป็นตัวเลือก ท่านมีตัวเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลโดยการเลือกที่จะไม่ใช้บริการ หรือลักษณะเฉพาะอย่างบนเว็บไซต์ เราอาจติดตามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการวิจัยภายในเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้งาน ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อที่จะทำความเข้าใจ ป้องกัน และให้บริการผู้ใช้งานของเราให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวม และวิเคราะห์ร่วมกัน ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ URL ที่ท่านเพิ่งมาจาก (ไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือไม่) ซึ่ง URL ถัดไปที่ท่านจะไป (ไม่ว่า URL นี้อยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือไม่) ข้อมูลคอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์ของท่าน และที่อยู่ IP ของท่าน

โดยการใช้เว็บไซต์ หรือบริการ ท่านยินยอมต่อการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ได้รับจากท่าน หรือตัวแทน ผู้ทำการแทน ผู้รับมอบอำนาจของท่าน) สำหรับบริการใดๆที่เรานำเสนอ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลง และรับทราบว่าพวกเขากำลังรับทราบอย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ / รุ้งคู่เกี่ยวกับวิธีการ และวัตถุประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลที่ซึ่งจะถูกแบ่งปัน หรือเปิดเผยโดยพวกเขา จะถูกใช้

เราใช้อุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลเช่น “คุกกี้” ในบางหน้าของเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินไปของหน้าเว็บ การวัดประสิทธิภาพที่ถูกส่งเสริม และการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความปลอดภัย “คุกกี้” เป็นไฟล์ / ชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงสามารถถูกอ่านได้ในภายหลังจากเบราว์เซอร์นั้น การยอมรับคุกกี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่บังคับในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราต้องการชี้ให้เห็นว่าการทำหน้าที่บางอย่างในเว็บไซต์ และการสั่งซื้อจะทำได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานคุกกี้เท่านั้น คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ระบุคอมพิวเตอร์ของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา ในฐานะผู้ใช้งานเฉพาะรายเมื่อท่านเยี่ยมชมบางหน้าบนเว็บไซต์ และถูกเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยปกติแล้ว คุกกี้ประกอบด้วยข้อมูลสองส่วน ชื่อไซต์ และ ID ผู้ใช้งานเฉพาะราย คุกกี้ไม่สามารถใช้เพียงลำพังในการระบุตัวตนของท่าน แม้ว่าอาจใช้เพื่อระบุที่อยู่ IP ของท่านได้

เรายังใช้คุกกี้เพื่ออนุญาตให้ท่านป้อนรหัสผ่านของท่านให้น้อยครั้งขึ้นในระหว่างการใช้งาน คุกกี้ยังสามารถช่วยเราให้ข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของท่าน คุกกี้ส่วนใหญ่เป็น “คุกกี้ที่มีช่วงระยะเวลา” หมายความว่าคุกกี้จะถูกลบออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลา ท่านมีอิสระที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเราได้หากเบราว์เซอร์ของท่านอนุญาต แม้ว่าในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติอย่างในเว็บไซต์ได้ และท่านอาจต้องป้อนรหัสผ่านของท่านใหม่บ่อยครั้งในระหว่างการใช้งาน

มากไปกว่านี้ ท่านอาจพบ “คุกกี้” หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกันในบางหน้าของเว็บไซต์ที่ถูกวางไว้โดยบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม

หากท่านเลือกที่จะซื้อ / ทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ / การทำธุรกรรมของท่าน

เมื่อท่านทำธุรกรรมกับเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และ / หรือ รายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ และข้อมูลการติดตามจากเช็คหรือธนาณัติ

หากท่านเลือกที่จะประกาศข้อความบนกระดานข้อความ ห้องสนทนา หรือพื้นที่ข้อความอื่น ๆ หรือแสดงความคิดเห็น เราจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลนี้ตามความจำเป็นเพื่อระงับข้อพิพาท ให้การสนับสนุนลูกค้า และแก้ไขปัญหา ตามที่ถูกอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

หากท่านได้ติดต่อทางบริษัทมา ไม่ว่าจะทางอีเมล หรือจดหมาย หรือหากผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลที่สามติดต่อกับเราเกี่ยวกับกิจกรรม หรือการประกาศข้อความของท่านบนเว็บไซต์ เราอาจจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวลงในไฟล์เฉพาะสำหรับท่าน เรารวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (ที่อยู่อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / รายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ รายละเอียดส่วนบุคคลของโทรศัพท์มือถือของท่าน เช่น หมายเลข IMEI เฉพาะราย ฯลฯ ) จากท่าน เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับเรา

[ในขณะที่ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเราบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน กิจกรรมบางอย่าง (เช่น การสั่งซื้อ) จำเป็นต้องลงทะเบียน เราใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อส่งข้อเสนอตามคำสั่งซื้อก่อนหน้า และความสนใจของท่าน]

โดยการแบ่งปัน / ประกาศ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา ท่านด้วยประการฉะนี้ได้ตกลง และรับทราบโดยปราศจากเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า รุ้งคู่ อาจจะจัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับผู้ใช้งานรายอื่นในเวลาที่จำเป็น เพื่อจุดประสงค์การให้บริการบนเว็บไซต์นี้

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

2. การใช้ข้อมูลผู้ใช้งาน / ข้อมูลโปรไฟล์ / ข้อมูลของท่าน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ภายในขอบเขตที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดกับท่าน เราจะให้ความสามารถในการเลือกจะไม่ใช้งานดังกล่าวแก่ท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหา ช่วยส่งเสริมการให้บริการที่ปลอดภัย เก็บเงิน วัดความสนใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อเสนอออนไลน์และออฟไลน์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และอัปเดต ปรับแต่งประสบการณ์ของท่าน ตรวจจับและป้องกันเราจากข้อผิดพลาด การฉ้อโกง และการกระทำผิดทางอาญาอื่น ๆ บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับท่านในเวลาที่รวบรวม

ในความพยายามของเราในการปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เรารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน และโปรไฟล์เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์

เราระบุ และใช้ที่อยู่ IP ของท่าน เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ที่อยู่ IP ของท่านยังถูกใช้เพื่อช่วยระบุตัวท่าน และเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานในวงกว้าง

เราจะขอให้ท่านทำแบบสำรวจออนไลน์ที่เป็นตัวเลือกในบางครั้ง แบบสำรวจเหล่านี้อาจจะขอข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลผู้ใช้งาน (เช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ หรือระดับรายได้) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งและ หรือประเมินประสบการณ์ของท่านที่เว็บไซต์ของเรา โดยให้เนื้อหาที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ และแสดงเนื้อหาตามที่ท่านต้องการ

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรธุรกิจอื่น ๆ และบริษัทในเครือของเรา เพื่อช่วยตรวจจับ และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การฉ้อโกง และการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น เชื่อมโยงบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือหลายบัญชีเพื่อป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ผิด และเพื่ออำนวยความสะดวกร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นที่ท่านร้องขอในกรณีที่การให้บริการดังกล่าวมาจากองค์กรธุรกิจมากกว่าหนึ่งองค์กร องค์กร และบริษัทในเครือเหล่านั้นอาจไม่ทำการตลาดให้ท่าน เนื่องจากการแบ่งปันดังกล่าว เว้นแต่ว่าท่านจะเลือกที่จะใช้งานอย่างชัดแจ้ง

เราชี้แจงเพิ่มเติมว่าโดยการใช้เว็บไซต์ และ / หรือ บริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เราอาจใช้ / เปิดเผยรายละเอียดที่ผู้ใช้งานของเราแบ่งปันโดยปราศจากการกระทบต่อสิทธิ์ใด ๆ ของพวกเขา เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเราใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา หรืออย่างอื่น

เรา และบริษัทในเครือของเราจะแบ่งปัน / ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน หรือทั้งหมดกับองค์กรธุรกิจอื่นที่เรา (หรือทรัพย์สินของเรา) วางแผนที่จะรวมเข้าด้วยกัน หรือได้มาซึ่งองค์กรธุรกิจนั้น หรือการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างธุรกิจ หากการทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นที่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ (หรือองค์กรธุรกิจอื่นที่ควบรวมกันใหม่) จะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

[เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับท่านได้ รุ้งคู่จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เราถ่ายโอนข้อมูลของของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา]

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ของเรามีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ผิดวิธี และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใต้การควบคุมของเรา เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนแปลง หรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีของท่าน เราขอเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย เมื่อข้อมูลของท่านอยู่ในความครอบครองของเรา เราจะปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยที่เข้มงวด ป้องกันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. ทางเลือก / การเลือกที่จะไม่ทำ

เราให้โอกาสผู้ใช้งานทั้งหมดในการเลือกที่จะไม่รับการรับการสื่อสารที่ไม่จำเป็น (การส่งเสริมการขาย การตลาดที่เกี่ยวข้อง) จากเราในนามของหุ้นส่วนของเรา และจากเราโดยทั่วไป หลังจากตั้งค่าบัญชีแล้ว หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือข้อร้องเรียนกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือเพื่อรายงานการละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งาน โปรดติดต่อเรา ([email protected]) พร้อมคำบรรยายอย่างละเอียดซึ่งข้อกังวล / ปัญหาที่ท่านเผชิญ และเราจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ท่าน หากท่านต้องการลบข้อมูลการติดต่อออกจากรายการเว็บไซต์ และจดหมายข่าวทั้งหมด โปรดไปที่การยกเลิกการเป็นสมาชิก

7. โฆษณาบนเว็บไซต์

[เราใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจจะใช้ข้อมูล (ไม่รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์) เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่น ๆ ของท่าน เพื่อให้โฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านสนใจแก่ท่าน]

8. ความยินยอมของท่าน

โดยการใช้เว็บไซต์ และ / หรือ โดยการให้ข้อมูลของท่าน ท่านยินยอมให้มีการรวบรวม และใช้ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยบนเว็บไซต์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การยินยอมของท่าน สำหรับการแบ่งปันข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศข้อความการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในหน้านี้ เพื่อให้ท่านทราบอยู่เสมอว่าข้อมูลใดที่เรารวบรวม เราใช้อย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราเปิดเผย

9. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และกฎระเบียบที่ได้มีภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ในกรณีที่ท่านมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ / นโยบายใด ๆ สำหรับการใช้ / การใช้บริการเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ที่เราแต่งตั้ง ชื่อ และรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ระบุไว้ด้านล่าง:

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน:

บริษัท รุ้งคู่ จำกัด
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ห้องเลขที่ 10 ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อีเมล: [email protected]

รับส่วนลด 5%
เมื่อสมัครสมาชิก

Love My Zero