FAQS

ZeroWater® แตกต่างอย่างไร?

 • ระบบไส้กรอง 5 ชั้นเป็นระบบการกรองขั้นสูงที่สุดในการใช้กรองน้ำ และมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งเจือปนสูงกว่าระบบการกรองน้ำแบบ 2 ชั้นทั่วไป
 • เทคโนโลยีการกรองแบบแลกเปลี่ยนไอออนที่แตกต่างจากการกรองด้วยถ่านแบบทั่วไป
 • ขจัดสารแขวนลอยในน้ำได้อย่างหมดจดถึง 99.6%
 • กำจัดสิ่งเจือปนได้ถึง 18,000 มก.
 • ให้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ เทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวด
 • ภาชนะกรองน้ำที่ผ่านการรับรองจาก NSF ว่าสามารถลดตะกั่ว และโลหะหนักชนิดอื่นๆ เช่น โครเมียม 6

 

ไส้กรองน้ำ มีอายุการใช้งานอย่างไร?

เครื่องวัดค่า TDS สามารถวัดปริมาณตะกั่วได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะเครื่องวัดค่า TDS ใช้วัดปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวัดค่าสารตะกั่ว

ระดับสารตะกั่วในน้ำดื่มควรอยู่ในระดับใดจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย?

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดปริมาณสารตะกั่วที่ในน้ำประปาสูงสุดไว้ที่ 15 ppb

ในผลิตภัณฑ์ ZeroWater® มีส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนตหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ  ZeroWater® ปราศจากส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนต

เครื่องวัดใช้วัดค่าอะไร?

เครื่องวัดค่า TDS ใช้วัดค่าปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย เช่น สารตะกั่ว เกลือแร่ โลหะหนัก โครเมียม ปรอท และ สารอินทรีย์ ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นส่วนในล้านส่วน (ppm)

สารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยคืออะไร?

สารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย (TDS) คืออนินทรีย์สารที่เป็นสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไป อาจมาจากท่อส่งน้ำเก่า เกลือที่ใช้โรยบนถนน สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอีกหลายแหล่ง

การกรองน้ำของผลิตภัณฑ์ ZeroWater® นั้นใช้เวลานานแค่ไหน?

เทคโนโลยีการกรองแบบ 5 ชั้น อาจทำให้คุณใช้เวลากรองน้ำนานมากขึ้น เนื่องจากระบบกรองมีการทำงานอย่างหนัก เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนออกจากน้ำประปาที่คุณใช้

 

ZeroWater® ช่วยลดค่า pH ได้หรือไม่?

เมื่อไส้กรองหมดอายุการใช้งาน อาจจะทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปหรือทำให้น้ำมีกลิ่นฉุนได้ จากที่ในคู่มือได้กล่าวไว้ เมื่อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแสดงเลข 006 หรือมีแสงสว่างขึ้น (ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เป็นรุ่นไหน) ควรหยุดใช้ไส้กรองที่หมดอายุและเปลี่ยนไส้กรองใหม่ เครื่องกรองน้ำของเรามีระบบที่สามารถแสดงการหมดอายุการใช้งานของไส้กรองแบบที่เครื่องกรองน้ำทั่ว ๆ ไปไม่มี

เม็ดบีทไอออนในไส้กรองที่หมดอายุจะเสื่อมสภาพลง ดังนั้นการใช้ไส้กรองที่หมดอายุนั้นจะส่งผลให้ค่า pH ในน้ำลดลง ค่า pH ลดลงถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่อาจจะส่งผลให้น้ำมีรสชาติที่เปลี่ยนไป และค่าที่แสดงบนเครื่องวัดอาจจะต่ำกว่า 1 หรือ 2 ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าไส้กรองจะหมดอายุก่อนวันหมดอายุหรือไม่เพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของผู้ใช้มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน (น้ำจากแหล่งน้ำที่ต่างกันย่อมมีคุณภาพที่ต่างกัน ไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำประปาของแต่ละครัวเรือนมีคุณภาพต่างกันอย่างไร) รวมไปถึงข้อมูลปริมาณการบริโภคน้ำของแต่ละครัวเรือน เนื่องจากคุณภาพของน้ำประปานั้นแตกต่างกัน การลดลงของค่าpH ในน้ำที่ได้จากไส้กรองที่เสื่อมสภาพนั้นอาจมีค่าไม่เท่ากัน

 

Zerowater® ทำงานอย่างไร?

มีไส้กรองแบบแลกเปลี่ยนไอออน 5 ชั้นที่รวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนให้หมดจด ไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์สารหรืออนินทรีย์สาร เป็นเครื่องกรองน้ำยี่ห้อเดียวที่สามารถให้น้ำที่ใสสะอาดตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว้สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด

มีระบบกรองน้ำสำหรับระบบน้ำในครัวเรือน หรือระบบกรองน้ำสำหรับตู้เย็นจำหน่ายหรือไม่?

เรายังไม่มีสินค้าและบริการเหล่านี้ เพราะระบบกรองน้ำของเราใช้ระบบกรองโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง

น้ำประปาผ่านการกรองมาแล้ว แต่ทำไมยังต้องใช้ ZeroWater®?

ถึงแม้ว่าน้ำประปานั้นจะผ่านกรองมาจนสะอาดแล้ว แต่อาจจะได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ระหว่างทางลำเลียงสู่ครัวเรือน นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมีรสชาติเปลี่ยนไป ซึ่งต่างจากรสชาติของน้ำที่ผ่านการกรองจากZeroWater® ที่ให้ความสะอาดและสดชื่นมากกว่า

หากใช้น้ำประปา หรือ มีน้ำจากบ่อน้ำอยู่แล้ว Zerowater® ยังจำเป็นอยู่หรือไม่?

ถ้าใช้น้ำประปา หรือ จากบ่อน้ำ ผู้ใช้ควรตรวจเช็คและทดสอบคุณภาพน้ำซึ่งอาจมีการปนเปื้อนจากสารต่างๆ รวมถึงแบคทีเรียที่มองไม่เห็น หากมีการตรวจสอบแล้วว่าคุณสามารถดื่มจากบ่อน้ำได้ คุณสามารถใช้ภาชนะกรองน้ำของ ZeroWater® กรองน้ำดื่มได้เช่นเดียวกับน้ำประปา

เปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองโดย ZeroWater® vs. น้ำดื่มบรรจุขวด

ไส้กรอกน้ำ ZeroWater® เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ตรงกับข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สามารถกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์เทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวด คุณสามารถผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ได้เองโดยไม่ต้องสร้างขยะจากขวดน้ำดื่ม ขจัดปัญหาภาวะมลพิษ อีกทั้งไม่ต้องจ่ายในราคาแพงอีกด้วย

ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงดื่มน้ำกลั่นเพราะดีต่อสุขภาพ น้ำจาก ZeroWater® มีคุณสมบัติเท่ากันหรือไม่?

น้ำที่ผ่านการกรองโดย ZeroWater® นั้นมีคุณสมบัติเท่ากับน้ำกลั่น แต่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตและไม่ต้องยุ่งยากในการขนส่งน้ำจากร้านค้าถึงบ้าน อีกทั้งยังดีต่อสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนไอออนทำงานอย่างไร?

การสลายไอออนในน้ำคือการสลายสารประกอบอนินทรีย์ต่าง ๆ โดยปกติแล้วประมาณ 95% ของสิ่งปนเปื้อนในน้ำคือสารประกอบอนินทรีย์ ซึ่งในกระบวนการที่มีการสลายไอออนจะสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนไปได้มากกว่า 95% กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนใช้ข้อได้เปรียบจากการที่ไอออนมีทั้งประจุบวกและประจุลบ ซึ่งเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำมาจากเม็ดบีทพลาสติกขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทรายสามารถดูดสารอนินทรีย์เหล่านี้ได้

ระบบนี้คือการผสมผสานของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนสองชนิด นั้นก็คือเม็ดบีทไอออนบวกที่มีไฮโดรเจนไอออน (ประจุบวก) และเม็ดบีทไอออนลบที่มีไฮดรอกไซด์ไอออน (ประจุลบ) ทำให้เม็ดบีทแลกเปลี่ยนไอออนของสิ่งปนเปื้อนในน้ำด้วยไฮโดรเจนและไฮดร็อกไซด์ไอออน สิ่งปนเปื้อนต่างๆจะไปเกาะที่เม็ดบีททั้งสองชนิดในระหว่างที่ไฮโดรเจนและไฮดร็อกไซด์ถูกปล่อยออกมา ซึ่งไอออนทั้งสองนี้จะรวมตัวกันเพื่อผลิตออกซิเจน

จะดีหรือไม่ถ้ากำจัดปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย (TDS) ทั้งหมดออก

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องกรองต่าง ๆ จะกำจัดสารปนเปื้อนทั้งหมดออกโดยไม่แยกระหว่างสารเคมีที่เป็นอันตรายกับแร่ธาตุที่ดีที่รวมกันอยู่ในน้ำ นักโภชนาการแนะนำว่าเราควรรับวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญจากการกินอาหารอย่างสมดุล ดังนั้นการดื่มน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุจึงไม่ผลกระทบใด ๆ ต่อร่างกาย

แล้วสารตะกั่วล่ะ?

ZeroWater® ได้รับการรับรองโดย NSF ว่าสามารถลดปริมาณตะกั่วให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดย EPA (15 ppb) และ ZeroWater® เป็นเครื่องกรองน้ำแบบไหลผ่านตัวกรองตามแรงโน้มถ่วงเดียว ที่ได้รับการรับรองว่าลดทั้งตะกั่วและโครเมียม 6

PVC

เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่จะไม่รั่วซึมเข้าไปในระบบกรอง ZeroWater® ได้ผ่านการทดสอบการกรองพลาสติก PVC 5 ขั้นตอน พบว่าไม่มีอนุภาคพลาสติกใด ๆ ปะปนอยู่ในน้ำเลย

ฟลูออไรด์

เครื่องกรองของเราผ่านการทดสอบโดย EPA ของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าลดฟลูออไรด์ได้ถึง 99%

ยูเรเนียม

เครื่องกรอง ZeroWater® มีวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับยูเรเนียม อย่างไรก็ตาม เครื่องกรอง ZeroWater® ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับสารยูเรเนียมเนื่องจากจำเป็นต้องมียูเรเนียมในน้ำระดับสูงเพื่อดำเนินการทดสอบ

สารหนู

เครื่องกรองของเราผ่านการรับรองจาก EPA ของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถลดสารหนูที่เจือปนในน้ำได้ถึง 99%

คลอรามีน

เครื่องกรองจาก ZeroWater® ทดสอบแล้วว่าช่วยลดสารคลอรามีนได้ อย่างไรก็ตาม สารคลอรามีนสามารถทำให้อายุการใช้งานของตัวกรองสั้นลงได้ ดังนั้น หากน้ำมีคลอรามีนเจือปนคุณอาจต้องเปลี่ยนตัวกรองบ่อยกว่าปกติ

ฟีนอล

สำหรับสารฟีนอล เครื่องกรอง ZeroWater® ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถลดสารฟีนอลได้

คริปโตสปอริเดียม

เครื่องกรอง ZeroWater® ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถกำจัดปรสิตคริปโตสปอริเดียมได้ (จุลินทรีย์ที่ปะปนกับน้ำ)

แบคทีเรีย

ระบบกรองน้ำของเรามีไว้เพื่อใช้กับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ตัวกรองของ ZeroWater® ไม่สามารถกำจัดจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำได้

ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

เครื่องกรองของเราไม่สามารถกำจัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้

โครเมียม 6

แน่นอน เครื่องกรอง ZeroWater ได้รับการรับรองจาก NSF ว่าลดโครเมียมได้ถึง 99.6%

ทำไมใช้เหยือกกรองน้ำแล้วค่า TDS ยังไม่เป็นศูนย์?

เพื่อที่จะให้ค่า TDS เป็น 000 จะต้องติดตั้งไส้กรองน้ำอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน ควรดูให้แน่ใจว่ามีการขันเกลียวไส้กรองอย่างถูกต้อง (ระวังอย่าบิดเกลียวผิด) และตัวล็อคสีฟ้าถูกล็อคจนแนบสนิทกับที่พักน้ำหรือไม่ หากตัวล็อคเป็นสีดำ ควรเช็คให้แน่ใจว่ามีตัวล็อคคั่นอยู่ระหว่างไส้กรองและที่พักน้ำและไม่ได้ไปติดอยู่ในเกลียว

ทำไมน้ำที่กรองออกมามีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นคาว?

หากน้ำที่กรองออกมามีรสชาติเปรี้ยวหรือมีกลิ่นคาว นั่นเป็นเพราะว่าไส้กรองที่กำลังใช้อยู่นั้นหมดอายุและต้องเปลี่ยนใหม่ อายุการใช้งานไส้กรองของแต่ละครัวเรือนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการบริโภคน้ำของแต่ละบ้านและปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยในน้ำประปา (สารเคมีในน้ำมีความหลากหลายตามแหล่งที่มาและการบำบัดน้ำของสถานที่คุณอาศัยอยู่)  การตรวจสอบน้ำที่ได้จากกรองอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่ออ่านค่าได้ 006 หรือสูงกว่านั้น ควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่เพื่อความสะอาดของน้ำ

น้ำที่กรองออกมาเป็นสีดำหรือสีเทา เกิดอะไรขึ้น?

ไส้กรองใหม่บางอันอาจจะปล่อยคาร์บอนที่มีอนุภาคละเอียดลงไปในน้ำในช่วงการติดตั้งใหม่ ดังนั้นการที่น้ำที่กรองออกมาเป็นสีดำหรือเทาจึงไม่เป็นอันตรายและสามารถแก้ไขได้โดยการเติมน้ำลงไปจนกว่าน้ำที่กรองได้จะใสขึ้น

ไส้กรองอันใหม่เปียกหรือมีไอน้ำอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในไส้กรองผ่านการล้างโดยน้ำสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะทำการบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์จึงอาจทำให้เกิดไอน้ำเกาะในบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ

การไหลของน้ำ: ใช้เวลาในการกรองนาน

น้ำต้องผ่านการกรอง 5 ชั้นเพื่อให้ได้น้ำที่มีปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยลดลงเหลือ 000 การที่น้ำไหลช้าแสดงว่าน้ำได้ผ่านการกรองจากไส้กรองในแต่ละชั้นอย่างเต็มที่

อื่น ๆ: การแช่ไส้กรอกในน้ำก่อนการใช้งาน

ไส้กรองของเรามีความแตกต่างจากไส้กรองแบบชั้นนำทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องแช่ไส้กรอกในน้ำก่อนการใช้งานครั้งแรก อย่างไรก็ตามควรเทน้ำ 2-3 แก้วผ่านไส้กรองเพื่อให้คุณมั่นใจว่าน้ำดื่มของคุณสะอาดและมีปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยเป็น 000

เหยือกกรองน้ำ: ก๊อกน้ำหรือปากเหยือกรั่ว

ขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเหยือกและเครื่องกดน้ำของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่อีเมล [email protected] เพื่อให้เราช่วยคุณแก้ปัญหา

ทำไมเครื่องวัดค่า TDS ไม่ทำงาน

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ – หากกดปุ่มเปิด/ปิดแล้วหน้าจอ LCD ไม่แสดงผล อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ถอดส่วนปลายของเครื่องวัดแล้วใส่แบตเตอรี่ 357A หรือ LR44 จำนวน 2 ก้อน

เครื่องวัดแบบหลอดไฟ – ถ้าไม่มีไฟขึ้นขณะจุ่มเครื่องวัดลงไปในน้ำประปา (ที่ยังไม่ผ่านการกรองโดย ZW) แสดงว่าแบตเตอรี่หมด หากคุณใช้เครื่องวัดแบบหลอดไฟที่มีปุ่มเปิด-ปิด ให้กดปุ่มค้างไว้ขณะจุ่มน้ำ ถ้าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ถอดส่วนปลายของเครื่องวัดออกแล้วใส่แบตเตอรี่ AG3 จำนวน 3 ก้อน

เชื้อราหรือตะไคร่น้ำในถังกรองน้ำ

ควรทำความสะอาดสินค้าเป็นครั้งคราวเหมือนกับเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เริ่มจากการทำความสะอาดส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุกก๊อกและชิ้นส่วนที่มีความนูนหรือร่องเล็กๆพื้นผิวชิ้นส่วนต่างๆ อาจเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ควรตั้งน้ำดื่มไว้ในบริเวณที่รับแสงอาทิตย์โดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับตัวสินค้าและไส้กรองเพื่อไม่ให้แบคทีเรียจากมือของคุณไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำและทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของสินค้าอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์กรองน้ำพร้อมที่จะกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ถังกรองน้ำของฉันรั่ว

 • น้ำที่คุณใส่ในถังน้ำดื่มมีปริมาณเท่าใด? คุณไม่สามารถเติมน้ำเพิ่มได้หากส่วนล่างของถังน้ำดื่มมีน้ำเต็มเนื่องจากวงแหวนตัวกั้นไม่สามารถกันน้ำเข้าได้ ถึงแม้ว่าส่วนล่างจะมีน้ำแค่ครึ่งเดียวก็ไม่สามารถเติมน้ำจนเต็มส่วนบนได้เพราะไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ
 • หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเครื่องทำน้ำเย็นยังรั่วอยู่ กรุณาลองทำตามวิธีด้านล่างและทดสอบวาล์วลูกลอยของคุณ

ในการทดสอบวาล์วลูกลอย ให้ถอดส่วนบนของถังน้ำดื่มและวงแหวนตัวกั้นออก ยกส่วนล่างของถังน้ำดื่มขึ้นแล้วใช้มือกดวาล์วลูกลอยเบาๆเพื่อปิดวาล์ว หากยังมีน้ำรั่วอยู่ กรุณาติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนสินค้า

ถังกรองน้ำของฉันอ่านค่า TDS ได้ไม่เท่ากับ 000

ประการแรก กรุณาอ่านคู่มือการแก้ไขปัญหา ประการที่สอง ทางบริษัทได้ปรับปรุงและเปลี่ยนสีของข้อต่อไส้กรองจากสีขาวเป็นสีฟ้าแบบโปร่งแสงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสีของไส้กรองและข้อต่อ ซึ่งข้อต่อเป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อไส้กรองทั้งสองชิ้นเข้ากับส่วนบนของถังน้ำดื่ม ประการสุดท้าย หากข้อต่อของคุณเป็นสีขาว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอเปลี่ยนข้อต่อไส้กรอง

ฉันจะทำความสะอาดถังกรองน้ำอย่างไร ?

วิธีทำความสะอาดที่พักน้ำและจุกก๊อก โดยผสมเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำร้อน 1 แกลลอน แล้วจึงเทลงในที่ภาชนะกรองน้ำ (กรุณาเอาไส้กรองออก) ทิ้งไว้ 30 นาทีแล้วจึงระบายน้ำออกทางจุกก๊อกและจุกระบายน้ำ จากนั้นล้างเครื่องทำน้ำเย็นด้วยน้ำสะอาด 3 แกลลอนด้วยวิธีเดียวกับที่กล่าวในข้างต้น

ZeroWater ช่วยลดค่า pH ในน้ำหรือไม่?

เมื่อไส้กรองหมดอายุการใช้งาน อาจจะทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปหรือทำให้น้ำมีกลิ่นฉุนได้ จากที่ในคู่มือได้กล่าวไว้ เมื่อเครื่องวัดดิจิตอลสามารถวัดค่าได้เท่ากับ 006 หรือหากมีไฟขึ้นที่เครื่องวัดแบบหลอดไฟ (เฉพาะรุ่นที่มีเท่านั้น) คุณควรหยุดใช้ไส้กรองที่หมดอายุและเปลี่ยนไส้กรองอันใหม่ทันที ไส้กรองของเรามีตัวบ่งชี้การเสื่อมสภาพในขณะที่ไส้กรองทั่วไปไม่มี การใช้งานไส้กรองที่หมดอายุต่อไปเรื่อย ๆ จะทำให้เม็ดไอออนเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ค่า pH ลดลง ซึ่งการลดลงของของค่า pH ในน้ำนั้นไม่เป็นอันตราย แต่มีโอกาสที่ค่า pH จะลดน้อยลงมากจนถึงระดับที่ทำให้น้ำมีรสชาติที่แปลกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมาตรวัดอ่านค่าได้น้อยกว่า 1 หรือ 2 เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าไส้กรองเสื่อมสภาพก่อนถึงเวลาอันสมควรหรือไม่ เนื่องจากเราไม่มีตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำประปาหรือน้ำที่คุณใช้ (เนื่องจากน้ำประปาในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน เราไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำแต่ละแหล่งมีคุณสมบัติเฉพาะใดบ้าง) คุณภาพของน้ำประปาที่แตกต่างกันทำให้ค่า pH ลดลงต่างกัน และการเสื่อมสภาพของไส้กรองก็เกิดขึ้นไม่พร้อมกันเช่นกัน

ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด?

อายุการใช้งานไส้กรองของแต่ละครัวเรือนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยในน้ำก่อนผ่านการกรองและการบริโภคน้ำของแต่ละบ้าน (สารเคมีในน้ำมีความหลากหลายตามแหล่งที่มาและการบำบัดน้ำของสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่) การตรวจสอบน้ำกรองของคุณด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำเป็นระยะ ๆ เป็นสิ่งจำเป็น หากเครื่องวัดคุณภาพน้ำวัดค่าได้ 006 หรือมากกว่านั้นควรเปลี่ยนไส้กรอง คำแนะนำคือผลการวัดที่ได้ไม่ควรเกินที่กำหนดนี้ ไส้กรอง ZeroWater มีความแตกต่างจากไส้กรองทั่วไป เมื่อไส้กรอง ZeroWater หมดอายุจะทำให้น้ำกรองที่ได้มีกลิ่นและรสชาติที่ต่างจากเดิม ทางเราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไส้กรองเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ZeroWater® แตกต่างอย่างไร?

 • ระบบไส้กรอง 5 ชั้นเป็นระบบการกรองขั้นสูงที่สุดในการใช้กรองน้ำ
 • เทคโนโลยีการกรองแบบแลกเปลี่ยนไอออนที่แตกต่างจากการกรองด้วยถ่านแบบทั่วไป
 • ขจัดสารแขวนลอยในน้ำได้อย่างหมดจดถึง 99.6%

ไส้กรอง ZeroWater® vs. ไส้กรองเครื่องกรองน้ำอื่น ๆ

 • ระบบไส้กรอง 5 ชั้นเป็นระบบการกรองขั้นสูงที่สุดในการใช้กรองน้ำ
 • ใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน ต่างจากไส้กรองทั่วไปที่ใช้คาร์บอนธรรมดาในการกรอง
 • สามารถกำจัดสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยในน้ำที่ตรวจพบได้ถึง 99.6% ในขณะที่ความสามารถการขจัดสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยของเครื่องกรองน้ำจากแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อยู่ที่ 50% ขึ้นไป

น้ำจากบ่อน้ำหรือน้ำพุทำให้อายุการใช้งานของไส้กรองสั้นลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับน้ำประปา?

อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ ไม่เกี่ยวกับว่าน้ำนั้นจะมาจากบ่อน้ำ น้ำพุ หรือว่ามาจากการประปา ดังนั้นควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนกรองด้วยระบบกรองของเรา

ไส้กรองเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียหรือไม่?

ระบบกรองน้ำ ZeroWater® มีวัสดุพิเศษที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในกระบอกกรอง

สินค้าของ ZeroWater® ทำมาจากพลาสติกชนิดใด?

ไส้กรองของ ZeroWater® ทำมาจากพอลิโพรพิลีนที่ปราศจากสาร BPA เช่นเดียวกับตัวอุปกรณ์ที่ทำจากพอลิโพรพิลีนที่ปราศจากสาร BPA และ ABS

ZeroWater® ได้รับการรับรองหรือไม่?

ทั้งเครื่องกรองน้ำและไส้กรองของ ZeroWater® ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก NSF (International for standards) 42 ว่าสามารถลดกลิ่นและรสชาติของคลอรีน และ NSF 53 ว่าสามารถลดโครเมียม ตะกั่ว และ ปรอท

ผลการทดสอบที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นผลของการทดสอบตามมาตราฐาน NSF/ANSI ที่ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการรับรองตามมาตราฐานของ National Environmental Laboratory Accreditation Conference และได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา

มีเอกสารแสดงประสิทธิภาพการทำงานของสินค้าหรือไม่?

กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารแสดงประสิทธิภาพการทำงานของสินค้า.

เครื่องวัดค่า TDS ใช้งานอย่างไร

คลิกเพื่ออ่านวิธีใช้งาน

เครื่องวัดค่าTDS สามารถวัดปริมาณตะกั่วได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะเครื่องวัดค่า TDS ใช้วัดปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวัดค่าสารตะกั่ว

เครื่องวัดใช้วัดค่าอะไร?

เครื่องวัดค่า TDS ใช้วัดปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นส่วนในล้านส่วน (ppm)

สารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยคืออะไร?

สารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย (TDS) คืออนินทรีย์สารที่เป็นสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไป อาจมาจากท่อส่งน้ำเก่า เกลือที่ใช้โรยบนถนน สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอีกหลายแหล่ง

จะดีหรือไม่ถ้ากำจัดปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย (TDS) ทั้งหมดออก?

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องกรองต่าง ๆ จะกำจัดสารปนเปื้อนทั้งหมดออกโดยไม่แยกระหว่างสารเคมีที่เป็นอันตรายกับแร่ธาตุที่ดีที่รวมกันอยู่ในน้ำ ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่สารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ นักโภชนาการหลายท่านแนะนำให้ดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ควบคู่ไปกับการทานอาหาร ไม่ควรดื่มน้ำเพียงอย่างเดียว

ควรวัดค่า TDS บ่อยแค่ไหน?

คุณสามารถใช้เครื่องวัดค่า TDS ที่มาพร้อมกับเครื่องกรองน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ อาจใช้วัดวันเว้นวันก็ได้ การใช้เครื่องวัดค่า TDS เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากวัดแล้วได้ค่า TDS สูง (มากกว่า 300) แสดงว่าต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยมากขึ้น การวัดค่า TDS ของน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณทราบเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไส้กรอง ก่อนที่น้ำดื่มของคุณจะมีค่า TDS จะสูงกว่า 006

เครื่องวัดค่า TDS ใช้แบตเตอรี่ชนิดใด?

สามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ชนิด 2 – 357A, 2-LR44 หรือ 3-AG3 ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแบตเตอรี่นาฬิกาทั่วไป

เครื่องวัดค่า TDS ไม่สามารถตรวจวัดสิ่งใด?

เครื่องวัดไม่สามารถวัดค่าอนุภาคไม่มีประจุได้ เช่น สารปนเปื้อนอินทรีย์ และไม่สามารถวัดค่าอนุภาคที่ไม่ละลายน้ำ เช่น แบคทีเรีย

ทำไมเครื่องวัดค่า TDS ไม่ทำงาน?

บางครั้งเครื่องวัดค่า TDS อาจมีปัญหาขัดข้องเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ๆ

กรุณาทำตามขั้นตอนดั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขัดข้อง

 1. ตรวจสอบว่าคุณเอาฝาครอบออกหรือไม่ (ใช้กับระบบดิจิตอลเท่านั้น)
 2. คุณเปิดเครื่องหรือยัง (ใช้กับระบบดิจิตอลเท่านั้น)
 3. คุณเก็บเครื่องวัดไว้ในตู้เย็นหรือเปล่า ถ้าเก็บไว้ คุณต้องทำให้เครื่องอุ่นขึ้นจนถึงระดับอุณหภูมิห้องปกติ เพื่อให้เครื่องวัดสามารถทำงานในสภาวะที่เหมาะสม หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดไม่ได้ถูกไฟช็อต เนื่องจากการสัมผัสน้ำ
 4. กรุณาตรวจสอบหน้าจอ LSD ว่ามีสนิมขึ้นหรือไม่ หากมีสนิม คุณจะต้องเปลี่ยนเครื่องวัดค่า TDS ใหม่
 5. หากไม่พบสิ่งผิดปกติ เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่ของเครื่องวัดหมด สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยการถอดส่วนประกอบด้านล่างออก แล้วใส่แบตเตอรี่ชนิด 357-A อันใหม่ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแบตเตอรี่นาฬิกาทั่วไป

อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า TDS เพราะสารปนเปื้อนจะละลายได้ดีในน้ำอุ่น ซึ่งทำให้ค่า TDS สูงขึ้น เครื่องวัดคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ถ้านำไปใช้วัดน้ำที่ร้อนเกินไปจะทำให้ค่า TDS สูงมากผิดปกติ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องควรวัดค่า TDS ในน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง

ในผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater® มีส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนตหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater® ปราศจากส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนต

ไส้กรองและเหยือกกรองน้ำของ ZeroWater® ทำจากพลาสติกชนิดใด (ปราศจาก BPA หรือไม่)?

ไส้กรองของ ZeroWater® ทำจากโพลีโพรพิลีนที่ปราศจาก BPA

อุปกรณ์ของ ZeroWater® ทำมาจากโพลีโพรพิลีนที่ปราศจาก BPA และทำมาจากพลาสติก ABS

บททั่วไป
การรับประกันนี้ไม่เป็นการไม่รวม ระงับ หรือจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่ลูกค้าอาจจะมีในระยะเวลาหรือหลังช่วงเวลารับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใด ๆ ที่ใช้บังคับกับการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค การรับประกันนี้ให้สิทธิโดยเฉพาะเจาะจงกับลูกค้า สิทธิเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) ภายใต้กรอบที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายดังกล่าว

การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามวิธีใช้ที่ได้ให้กับลูกค้าและตามคู่มือที่ได้ให้ไปในกล่องผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.zerowaterthailand.com

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับถังกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater

บริษัท รุ้งคู่ จำกัด ขอรับประกันว่าถังกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater นั้นไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ตามวิธีใช้ที่ให้ไปกับผลิตภัณฑ์ หากภายในระยะเวลารับประกัน 90 วัน ลูกค้าพบข้อบกพร่องจากการผลิตในถังกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater ของท่าน (ซึ่งไม่รวมถึงไส้กรอง) ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยในการเรียกร้องการรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ [email protected] เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือเข้าไปที่ www.zerowaterthailand.com/contact-us โดยการเรียกร้องการรับประกันจะต้องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าที่มีวันที่แสดงให้ชัดเจน

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับไส้กรอง

บริษัท รุ้งคู่ จำกัด ขอรับประกันว่าไส้กรองของ ZeroWater ไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ตามวิธีใช้ที่ให้ไปกับผลิตภัณฑ์ หากภายในระยะเวลารับประกัน 30 วัน ลูกค้าพบว่าไส้กรองมีข้อบกพร่องจากการผลิต ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (แต่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งไส้กรอง) โดยการเรียกร้องการรับประกันจะต้องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าที่มีวันที่แสดงให้ชัดเจน ในการเรียกร้องการรับประกันสำหรับไส้กรอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ [email protected] เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้น หากสามารถระบุได้ว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิต ทางบริษัทจะให้คำแนะนำในการส่งคืนไส้กรอง เพื่อทำการทดสอบในห้องทดลอง หากผลการทดลองบ่งชี้ว่าไส้กรองมีข้อบกพร่องจริง ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากไม่พบข้อบกพร่อง ทางบริษัทจะทำการจัดส่งคืนไส้กรองชิ้นเดิมให้ลูกค้า

หมายเหตุ: การรับประกันนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันระยะเวลาหรือจำนวนครั้งในการใช้งานของไส้กรอง ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งานของไส้กรองได้ที่ www.zerowaterthailand.com/FAQS

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ บริษัท รุ้งคู่ จำกัด จะไม่รับผิดต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร ข้อมูล ค่าความนิยม การใช้ เงินฝาก รายได้ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าบริษัท รุ้งคู่ จำกัดจะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าว แต่ก็เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าจะตามทฤษฎีความรับผิดใด จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จากการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดสะสมของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด อันเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดนี้ หรือจากผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดไปกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ชำระไป ข้อจำกัดตามข้อกำหนดนี้จะไม่นำมาใช้กับกรณีที่เกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด หรือหากเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ซึ่งเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด

รับส่วนลด 5%
เมื่อสมัครสมาชิก

Love My Zero