FAQS

ZeroWater® แตกต่างอย่างไร?

 • ระบบไส้กรอง 5 ชั้นเป็นระบบการกรองขั้นสูงที่สุดในการใช้กรองน้ำ และมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งเจือปนสูงกว่าระบบการกรองน้ำแบบ 2 ชั้นทั่วไป
 • เทคโนโลยีการกรองแบบแลกเปลี่ยนไอออนที่แตกต่างจากการกรองด้วยถ่านแบบทั่วไป
 • ขจัดสารแขวนลอยในน้ำได้อย่างหมดจดถึง 99.6%
 • กำจัดสิ่งเจือปนได้ถึง 18,000 มก.
 • ให้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ เทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวด
 • ภาชนะกรองน้ำที่ผ่านการรับรองจาก NSF ว่าสามารถลดตะกั่ว และโลหะหนักชนิดอื่นๆ เช่น โครเมียม 6

 

ไส้กรองน้ำ มีอายุการใช้งานอย่างไร?

เครื่องวัดค่า TDS สามารถวัดปริมาณตะกั่วได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะเครื่องวัดค่า TDS ใช้วัดปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวัดค่าสารตะกั่ว

ระดับสารตะกั่วในน้ำดื่มควรอยู่ในระดับใดจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย?

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดปริมาณสารตะกั่วที่ในน้ำประปาสูงสุดไว้ที่ 15 ppb

ในผลิตภัณฑ์ ZeroWater® มีส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนตหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ  ZeroWater® ปราศจากส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนต

เครื่องวัดใช้วัดค่าอะไร?

เครื่องวัดค่า TDS ใช้วัดค่าปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย เช่น สารตะกั่ว เกลือแร่ โลหะหนัก โครเมียม ปรอท และ สารอินทรีย์ ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นส่วนในล้านส่วน (ppm)

สารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยคืออะไร?

สารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย (TDS) คืออนินทรีย์สารที่เป็นสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไป อาจมาจากท่อส่งน้ำเก่า เกลือที่ใช้โรยบนถนน สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และอีกหลายแหล่ง

การกรองน้ำของผลิตภัณฑ์ ZeroWater® นั้นใช้เวลานานแค่ไหน?

เทคโนโลยีการกรองแบบ 5 ชั้น อาจทำให้คุณใช้เวลากรองน้ำนานมากขึ้น เนื่องจากระบบกรองมีการทำงานอย่างหนัก เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนออกจากน้ำประปาที่คุณใช้

 

ZeroWater® ช่วยลดค่า pH ได้หรือไม่?

เมื่อไส้กรองหมดอายุการใช้งาน อาจจะทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปหรือทำให้น้ำมีกลิ่นฉุนได้ จากที่ในคู่มือได้กล่าวไว้ เมื่อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแสดงเลข 006 หรือมีแสงสว่างขึ้น (ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เป็นรุ่นไหน) ควรหยุดใช้ไส้กรองที่หมดอายุและเปลี่ยนไส้กรองใหม่ เครื่องกรองน้ำของเรามีระบบที่สามารถแสดงการหมดอายุการใช้งานของไส้กรองแบบที่เครื่องกรองน้ำทั่ว ๆ ไปไม่มี

เม็ดบีทไอออนในไส้กรองที่หมดอายุจะเสื่อมสภาพลง ดังนั้นการใช้ไส้กรองที่หมดอายุนั้นจะส่งผลให้ค่า pH ในน้ำลดลง ค่า pH ลดลงถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่อาจจะส่งผลให้น้ำมีรสชาติที่เปลี่ยนไป และค่าที่แสดงบนเครื่องวัดอาจจะต่ำกว่า 1 หรือ 2 ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าไส้กรองจะหมดอายุก่อนวันหมดอายุหรือไม่เพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของผู้ใช้มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน (น้ำจากแหล่งน้ำที่ต่างกันย่อมมีคุณภาพที่ต่างกัน ไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำประปาของแต่ละครัวเรือนมีคุณภาพต่างกันอย่างไร) รวมไปถึงข้อมูลปริมาณการบริโภคน้ำของแต่ละครัวเรือน เนื่องจากคุณภาพของน้ำประปานั้นแตกต่างกัน การลดลงของค่าpH ในน้ำที่ได้จากไส้กรองที่เสื่อมสภาพนั้นอาจมีค่าไม่เท่ากัน

 

How does Zerowater® work?

มีไส้กรองแบบแลกเปลี่ยนไอออน 5 ชั้นที่รวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนให้หมดจด ไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์สารหรืออนินทรีย์สาร เป็นเครื่องกรองน้ำยี่ห้อเดียวที่สามารถให้น้ำที่ใสสะอาดตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว้สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด

มีระบบกรองน้ำสำหรับระบบน้ำในครัวเรือน หรือระบบกรองน้ำสำหรับตู้เย็นจำหน่ายหรือไม่?

เรายังไม่มีสินค้าและบริการเหล่านี้ เพราะระบบกรองน้ำของเราใช้ระบบกรองโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง

น้ำประปาผ่านการกรองมาแล้ว แต่ทำไมยังต้องใช้ ZeroWater®?

ถึงแม้ว่าน้ำประปานั้นจะผ่านกรองมาจนสะอาดแล้ว แต่อาจจะได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ระหว่างทางลำเลียงสู่ครัวเรือน นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมีรสชาติเปลี่ยนไป ซึ่งต่างจากรสชาติของน้ำที่ผ่านการกรองจากZeroWater® ที่ให้ความสะอาดและสดชื่นมากกว่า

If using tap water or already have well water, is Zerowater® still necessary?

If using tap water or from a well, users should check and test the water quality which may be contaminated by various substances. including invisible bacteria If it is verified that you can drink from the well. You can use ZeroWater® water filter containers to filter drinking water as well as tap water.

Compare the quality of water filtered by ZeroWater® vs. bottled water.

ZeroWater® Water Sausage is the only product that meets US Food and Drug Administration requirements. that can filter purified drinking water equivalent to bottled water You can produce pure drinking water yourself without creating waste from drinking water bottles. eliminating pollution problems Also, you don’t have to pay an expensive price as well.

Both people and pets drink distilled water for good health. Does ZeroWater® water have the same properties?

Water filtered by ZeroWater® is equal to distilled water. But it does not require electricity to produce and does not require the hassle of transporting water from the store to the home. It’s also good for pets.

How does ion exchange technology work?

การสลายไอออนในน้ำคือการสลายสารประกอบอนินทรีย์ต่าง ๆ โดยปกติแล้วประมาณ 95% ของสิ่งปนเปื้อนในน้ำคือสารประกอบอนินทรีย์ ซึ่งในกระบวนการที่มีการสลายไอออนจะสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนไปได้มากกว่า 95% กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนใช้ข้อได้เปรียบจากการที่ไอออนมีทั้งประจุบวกและประจุลบ ซึ่งเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำมาจากเม็ดบีทพลาสติกขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทรายสามารถดูดสารอนินทรีย์เหล่านี้ได้

ระบบนี้คือการผสมผสานของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนสองชนิด นั้นก็คือเม็ดบีทไอออนบวกที่มีไฮโดรเจนไอออน (ประจุบวก) และเม็ดบีทไอออนลบที่มีไฮดรอกไซด์ไอออน (ประจุลบ) ทำให้เม็ดบีทแลกเปลี่ยนไอออนของสิ่งปนเปื้อนในน้ำด้วยไฮโดรเจนและไฮดร็อกไซด์ไอออน สิ่งปนเปื้อนต่างๆจะไปเกาะที่เม็ดบีททั้งสองชนิดในระหว่างที่ไฮโดรเจนและไฮดร็อกไซด์ถูกปล่อยออกมา ซึ่งไอออนทั้งสองนี้จะรวมตัวกันเพื่อผลิตออกซิเจน

จะดีหรือไม่ถ้ากำจัดปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอย (TDS) ทั้งหมดออก

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องกรองต่าง ๆ จะกำจัดสารปนเปื้อนทั้งหมดออกโดยไม่แยกระหว่างสารเคมีที่เป็นอันตรายกับแร่ธาตุที่ดีที่รวมกันอยู่ในน้ำ นักโภชนาการแนะนำว่าเราควรรับวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญจากการกินอาหารอย่างสมดุล ดังนั้นการดื่มน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุจึงไม่ผลกระทบใด ๆ ต่อร่างกาย

แล้วสารตะกั่วล่ะ?

ZeroWater® ได้รับการรับรองโดย NSF ว่าสามารถลดปริมาณตะกั่วให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดย EPA (15 ppb) และ ZeroWater® เป็นเครื่องกรองน้ำแบบไหลผ่านตัวกรองตามแรงโน้มถ่วงเดียว ที่ได้รับการรับรองว่าลดทั้งตะกั่วและโครเมียม 6

PVC

เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่จะไม่รั่วซึมเข้าไปในระบบกรอง ZeroWater® ได้ผ่านการทดสอบการกรองพลาสติก PVC 5 ขั้นตอน พบว่าไม่มีอนุภาคพลาสติกใด ๆ ปะปนอยู่ในน้ำเลย

ฟลูออไรด์

เครื่องกรองของเราผ่านการทดสอบโดย EPA ของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าลดฟลูออไรด์ได้ถึง 99%

ยูเรเนียม

เครื่องกรอง ZeroWater® มีวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับยูเรเนียม อย่างไรก็ตาม เครื่องกรอง ZeroWater® ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับสารยูเรเนียมเนื่องจากจำเป็นต้องมียูเรเนียมในน้ำระดับสูงเพื่อดำเนินการทดสอบ

สารหนู

เครื่องกรองของเราผ่านการรับรองจาก EPA ของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถลดสารหนูที่เจือปนในน้ำได้ถึง 99%

คลอรามีน

เครื่องกรองจาก ZeroWater® ทดสอบแล้วว่าช่วยลดสารคลอรามีนได้ อย่างไรก็ตาม สารคลอรามีนสามารถทำให้อายุการใช้งานของตัวกรองสั้นลงได้ ดังนั้น หากน้ำมีคลอรามีนเจือปนคุณอาจต้องเปลี่ยนตัวกรองบ่อยกว่าปกติ

ฟีนอล

สำหรับสารฟีนอล เครื่องกรอง ZeroWater® ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถลดสารฟีนอลได้

คริปโตสปอริเดียม

เครื่องกรอง ZeroWater® ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถกำจัดปรสิตคริปโตสปอริเดียมได้ (จุลินทรีย์ที่ปะปนกับน้ำ)

แบคทีเรีย

ระบบกรองน้ำของเรามีไว้เพื่อใช้กับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ตัวกรองของ ZeroWater® ไม่สามารถกำจัดจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำได้

ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

เครื่องกรองของเราไม่สามารถกำจัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้

โครเมียม 6

แน่นอน เครื่องกรอง ZeroWater ได้รับการรับรองจาก NSF ว่าลดโครเมียมได้ถึง 99.6%

.

ทำไมใช้เหยือกกรองน้ำแล้วค่า TDS ยังไม่เป็นศูนย์?

เพื่อที่จะให้ค่า TDS เป็น 000 จะต้องติดตั้งไส้กรองน้ำอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน ควรดูให้แน่ใจว่ามีการขันเกลียวไส้กรองอย่างถูกต้อง (ระวังอย่าบิดเกลียวผิด) และตัวล็อคสีฟ้าถูกล็อคจนแนบสนิทกับที่พักน้ำหรือไม่ หากตัวล็อคเป็นสีดำ ควรเช็คให้แน่ใจว่ามีตัวล็อคคั่นอยู่ระหว่างไส้กรองและที่พักน้ำและไม่ได้ไปติดอยู่ในเกลียว

ทำไมน้ำที่กรองออกมามีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นคาว?

หากน้ำที่กรองออกมามีรสชาติเปรี้ยวหรือมีกลิ่นคาว นั่นเป็นเพราะว่าไส้กรองที่กำลังใช้อยู่นั้นหมดอายุและต้องเปลี่ยนใหม่ อายุการใช้งานไส้กรองของแต่ละครัวเรือนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการบริโภคน้ำของแต่ละบ้านและปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยในน้ำประปา (สารเคมีในน้ำมีความหลากหลายตามแหล่งที่มาและการบำบัดน้ำของสถานที่คุณอาศัยอยู่)  การตรวจสอบน้ำที่ได้จากกรองอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่ออ่านค่าได้ 006 หรือสูงกว่านั้น ควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่เพื่อความสะอาดของน้ำ

น้ำที่กรองออกมาเป็นสีดำหรือสีเทา เกิดอะไรขึ้น?

ไส้กรองใหม่บางอันอาจจะปล่อยคาร์บอนที่มีอนุภาคละเอียดลงไปในน้ำในช่วงการติดตั้งใหม่ ดังนั้นการที่น้ำที่กรองออกมาเป็นสีดำหรือเทาจึงไม่เป็นอันตรายและสามารถแก้ไขได้โดยการเติมน้ำลงไปจนกว่าน้ำที่กรองได้จะใสขึ้น

ไส้กรองอันใหม่เปียกหรือมีไอน้ำอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในไส้กรองผ่านการล้างโดยน้ำสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะทำการบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์จึงอาจทำให้เกิดไอน้ำเกาะในบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ

การไหลของน้ำ: ใช้เวลาในการกรองนาน

น้ำต้องผ่านการกรอง 5 ชั้นเพื่อให้ได้น้ำที่มีปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยลดลงเหลือ 000 การที่น้ำไหลช้าแสดงว่าน้ำได้ผ่านการกรองจากไส้กรองในแต่ละชั้นอย่างเต็มที่

อื่น ๆ: การแช่ไส้กรอกในน้ำก่อนการใช้งาน

Our filters are different from other leading filters. No need to soak the sausages in water before the first use. However, a few glasses of water should be poured through the filter to ensure that your drinking water is clean and contains 000 contaminants or suspended solids.

Water Filter Pitcher: Faucet or Pitcher Mouth Leaking

Sorry for the problem with your pitcher and dispenser. Please contact customer service at email. admin@zerowaterthailand.com so that we can help you solve the problem

Why is the TDS meter not working?

Water quality meter – If the on/off button is pressed and the LCD doesn’t display, it may be time to replace the battery. Remove the tip of the meter and insert two 357A or LR44 batteries.

เครื่องวัดแบบหลอดไฟ – ถ้าไม่มีไฟขึ้นขณะจุ่มเครื่องวัดลงไปในน้ำประปา (ที่ยังไม่ผ่านการกรองโดย ZW) แสดงว่าแบตเตอรี่หมด หากคุณใช้เครื่องวัดแบบหลอดไฟที่มีปุ่มเปิด-ปิด ให้กดปุ่มค้างไว้ขณะจุ่มน้ำ ถ้าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ถอดส่วนปลายของเครื่องวัดออกแล้วใส่แบตเตอรี่ AG3 จำนวน 3 ก้อน

เชื้อราหรือตะไคร่น้ำในถังกรองน้ำ

ควรทำความสะอาดสินค้าเป็นครั้งคราวเหมือนกับเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เริ่มจากการทำความสะอาดส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุกก๊อกและชิ้นส่วนที่มีความนูนหรือร่องเล็กๆพื้นผิวชิ้นส่วนต่างๆ อาจเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ควรตั้งน้ำดื่มไว้ในบริเวณที่รับแสงอาทิตย์โดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับตัวสินค้าและไส้กรองเพื่อไม่ให้แบคทีเรียจากมือของคุณไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำและทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของสินค้าอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์กรองน้ำพร้อมที่จะกลับมาใช้งานอีกครั้ง

ถังกรองน้ำของฉันรั่ว

 • น้ำที่คุณใส่ในถังน้ำดื่มมีปริมาณเท่าใด? คุณไม่สามารถเติมน้ำเพิ่มได้หากส่วนล่างของถังน้ำดื่มมีน้ำเต็มเนื่องจากวงแหวนตัวกั้นไม่สามารถกันน้ำเข้าได้ ถึงแม้ว่าส่วนล่างจะมีน้ำแค่ครึ่งเดียวก็ไม่สามารถเติมน้ำจนเต็มส่วนบนได้เพราะไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ
 • หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเครื่องทำน้ำเย็นยังรั่วอยู่ กรุณาลองทำตามวิธีด้านล่างและทดสอบวาล์วลูกลอยของคุณ

in the float valve test Remove the top of the water tank and stopper ring. Lift the bottom of the drinking water tank and use your hand to gently press the float valve to close the valve. If there is still water leaking Please contact us for a replacement.

My water tank doesn’t read a TDS of 000.

Firstly, please read the troubleshooting guide. Second, the company has improved and changed the color of the filter coupling from white to translucent blue to differentiate between the color of the filter and the fitting. The joint is the part that connects the two filters to the top of the drinking water tank. lastly If your joints are white Please contact customer service to request replacement of the filter connector.

How do I clean the water filter tank ?

วิธีทำความสะอาดที่พักน้ำและจุกก๊อก โดยผสมเบกกิ้งโซดา 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำร้อน 1 แกลลอน แล้วจึงเทลงในที่ภาชนะกรองน้ำ (กรุณาเอาไส้กรองออก) ทิ้งไว้ 30 นาทีแล้วจึงระบายน้ำออกทางจุกก๊อกและจุกระบายน้ำ จากนั้นล้างเครื่องทำน้ำเย็นด้วยน้ำสะอาด 3 แกลลอนด้วยวิธีเดียวกับที่กล่าวในข้างต้น

ZeroWater ช่วยลดค่า pH ในน้ำหรือไม่?

เมื่อไส้กรองหมดอายุการใช้งาน อาจจะทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไปหรือทำให้น้ำมีกลิ่นฉุนได้ จากที่ในคู่มือได้กล่าวไว้ เมื่อเครื่องวัดดิจิตอลสามารถวัดค่าได้เท่ากับ 006 หรือหากมีไฟขึ้นที่เครื่องวัดแบบหลอดไฟ (เฉพาะรุ่นที่มีเท่านั้น) คุณควรหยุดใช้ไส้กรองที่หมดอายุและเปลี่ยนไส้กรองอันใหม่ทันที ไส้กรองของเรามีตัวบ่งชี้การเสื่อมสภาพในขณะที่ไส้กรองทั่วไปไม่มี การใช้งานไส้กรองที่หมดอายุต่อไปเรื่อย ๆ จะทำให้เม็ดไอออนเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ค่า pH ลดลง ซึ่งการลดลงของของค่า pH ในน้ำนั้นไม่เป็นอันตราย แต่มีโอกาสที่ค่า pH จะลดน้อยลงมากจนถึงระดับที่ทำให้น้ำมีรสชาติที่แปลกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมาตรวัดอ่านค่าได้น้อยกว่า 1 หรือ 2 เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าไส้กรองเสื่อมสภาพก่อนถึงเวลาอันสมควรหรือไม่ เนื่องจากเราไม่มีตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำประปาหรือน้ำที่คุณใช้ (เนื่องจากน้ำประปาในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน เราไม่สามารถรู้ได้ว่าน้ำแต่ละแหล่งมีคุณสมบัติเฉพาะใดบ้าง) คุณภาพของน้ำประปาที่แตกต่างกันทำให้ค่า pH ลดลงต่างกัน และการเสื่อมสภาพของไส้กรองก็เกิดขึ้นไม่พร้อมกันเช่นกัน

ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด?

The service life of filters for each household is different. It depends on the amount of contaminants or suspended solids in the pre-filtered water and the water consumption of each house. (The water chemistry varies according to the source and water treatment of the place where you live.) Periodic monitoring of your filtered water with a water quality meter is essential. If the water quality meter measures 006 or more, the filter should be replaced. The recommendation is that the measurement result should not exceed this limit. ZeroWater filters are different from conventional filters. When the ZeroWater filter expires, the filtered water will have a different smell and taste. We recommend that you replace the filter when such changes are found.

ZeroWater ® แตกต่างอย่างไร?

 • ระบบไส้กรอง 5 ชั้นเป็นระบบการกรองขั้นสูงที่สุดในการใช้กรองน้ำ
 • Ion-exchange filtration technology that differs from conventional charcoal filtration.
 • Removes 99.6% of suspended solids in water.

ZeroWater® filters vs. other water purifier filters

 • ระบบไส้กรอง 5 ชั้นเป็นระบบการกรองขั้นสูงที่สุดในการใช้กรองน้ำ
 • ใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน ต่างจากไส้กรองทั่วไปที่ใช้คาร์บอนธรรมดาในการกรอง
 • สามารถกำจัดสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยในน้ำที่ตรวจพบได้ถึง 99.6% ในขณะที่ความสามารถการขจัดสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยของเครื่องกรองน้ำจากแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อยู่ที่ 50% ขึ้นไป

น้ำจากบ่อน้ำหรือน้ำพุทำให้อายุการใช้งานของไส้กรองสั้นลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับน้ำประปา?

อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับปริมาณสารปนเปื้อนหรือสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำ ไม่เกี่ยวกับว่าน้ำนั้นจะมาจากบ่อน้ำ น้ำพุ หรือว่ามาจากการประปา ดังนั้นควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนกรองด้วยระบบกรองของเรา

ไส้กรองเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียหรือไม่?

ระบบกรองน้ำ ZeroWater® มีวัสดุพิเศษที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในกระบอกกรอง

สินค้าของ ZeroWater® ทำมาจากพลาสติกชนิดใด?

ไส้กรองของ ZeroWater® ทำมาจากพอลิโพรพิลีนที่ปราศจากสาร BPA เช่นเดียวกับตัวอุปกรณ์ที่ทำจากพอลิโพรพิลีนที่ปราศจากสาร BPA และ ABS

Is ZeroWater® certified?

ทั้งเครื่องกรองน้ำและไส้กรองของ ZeroWater® ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก NSF (International for standards) 42 ว่าสามารถลดกลิ่นและรสชาติของคลอรีน และ NSF 53 ว่าสามารถลดโครเมียม ตะกั่ว และ ปรอท

The test results shown on this website are the results of NSF/ANSI tests conducted by independent laboratories in the United States that are accredited to the National Environmental Laboratory Accreditation Conference and registered with the Agency. protect the US environment of the United States

Is there a document showing the performance of the product?

Please click here to read the product performance document. 

How does a TDS meter work?

Click to read how to use it.

TDS meter Can the lead content be measured?

No, the TDS meter is used to measure contaminants or suspended solids and is not intended to measure lead.

What is the meter used to measure?

The TDS meter measures the amount of contaminants or suspended solids. which is measured in parts per million (ppm).

What are contaminants or suspensions?

Contaminants or suspensions (TDS) are inorganic substances that are impurities in water. which causes the taste of the water to change It could be from an old water pipe. salt sprinkled on the road Pesticides, fertilizers and many more sources.

Wouldn’t it be nice to remove all of the contaminants or suspensions (TDS)?

Today’s filter technologies remove all contaminants without distinguishing between the harmful chemicals and the good minerals present in the water. Therefore, you should eat foods that are full of nutrients as your body needs. Many nutritionists recommend pure drinking along with your diet. You should not drink water alone.

How often should TDS be measured?

You can regularly use the TDS meter that comes with the water purifier. may be used to measure every other day It is extremely important to use a TDS meter. Because a high TDS value (more than 300) means filter replacement is required more often. Measuring your water’s TDS regularly will help you determine the right time to replace the filter. Before your drinking water TDS is higher than 006

What type of battery does the TDS meter use?

สามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ชนิด 2 – 357A, 2-LR44 หรือ 3-AG3 ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแบตเตอรี่นาฬิกาทั่วไป

เครื่องวัดค่า TDS ไม่สามารถตรวจวัดสิ่งใด?

เครื่องวัดไม่สามารถวัดค่าอนุภาคไม่มีประจุได้ เช่น สารปนเปื้อนอินทรีย์ และไม่สามารถวัดค่าอนุภาคที่ไม่ละลายน้ำ เช่น แบคทีเรีย

ทำไมเครื่องวัดค่า TDS ไม่ทำงาน?

บางครั้งเครื่องวัดค่า TDS อาจมีปัญหาขัดข้องเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ๆ

กรุณาทำตามขั้นตอนดั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาขัดข้อง

 1. ตรวจสอบว่าคุณเอาฝาครอบออกหรือไม่ (ใช้กับระบบดิจิตอลเท่านั้น)
 2. คุณเปิดเครื่องหรือยัง (ใช้กับระบบดิจิตอลเท่านั้น)
 3. คุณเก็บเครื่องวัดไว้ในตู้เย็นหรือเปล่า ถ้าเก็บไว้ คุณต้องทำให้เครื่องอุ่นขึ้นจนถึงระดับอุณหภูมิห้องปกติ เพื่อให้เครื่องวัดสามารถทำงานในสภาวะที่เหมาะสม หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดไม่ได้ถูกไฟช็อต เนื่องจากการสัมผัสน้ำ
 4. กรุณาตรวจสอบหน้าจอ LSD ว่ามีสนิมขึ้นหรือไม่ หากมีสนิม คุณจะต้องเปลี่ยนเครื่องวัดค่า TDS ใหม่
 5. หากไม่พบสิ่งผิดปกติ เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่ของเครื่องวัดหมด สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยการถอดส่วนประกอบด้านล่างออก แล้วใส่แบตเตอรี่ชนิด 357-A อันใหม่ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแบตเตอรี่นาฬิกาทั่วไป

อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า TDS เพราะสารปนเปื้อนจะละลายได้ดีในน้ำอุ่น ซึ่งทำให้ค่า TDS สูงขึ้น เครื่องวัดคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ถ้านำไปใช้วัดน้ำที่ร้อนเกินไปจะทำให้ค่า TDS สูงมากผิดปกติ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องควรวัดค่า TDS ในน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง

ในผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater® มีส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนตหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater® ปราศจากส่วนผสมของสารประเภทโพลีคาร์บอเนต

ไส้กรองและเหยือกกรองน้ำของ ZeroWater® ทำจากพลาสติกชนิดใด (ปราศจาก BPA หรือไม่)?

ไส้กรองของ ZeroWater® ทำจากโพลีโพรพิลีนที่ปราศจาก BPA

อุปกรณ์ของ ZeroWater® ทำมาจากโพลีโพรพิลีนที่ปราศจาก BPA และทำมาจากพลาสติก ABS

บททั่วไป
การรับประกันนี้ไม่เป็นการไม่รวม ระงับ หรือจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่ลูกค้าอาจจะมีในระยะเวลาหรือหลังช่วงเวลารับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใด ๆ ที่ใช้บังคับกับการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค การรับประกันนี้ให้สิทธิโดยเฉพาะเจาะจงกับลูกค้า สิทธิเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) ภายใต้กรอบที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายดังกล่าว

การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามวิธีใช้ที่ได้ให้กับลูกค้าและตามคู่มือที่ได้ให้ไปในกล่องผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.zerowaterthailand.com

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับถังกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater

บริษัท รุ้งคู่ จำกัด ขอรับประกันว่าถังกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater นั้นไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ตามวิธีใช้ที่ให้ไปกับผลิตภัณฑ์ หากภายในระยะเวลารับประกัน 90 วัน ลูกค้าพบข้อบกพร่องจากการผลิตในถังกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater ของท่าน (ซึ่งไม่รวมถึงไส้กรอง) ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยในการเรียกร้องการรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ admin@zerowaterthailand.com เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือเข้าไปที่ www.zerowaterthailand.com/contact-us โดยการเรียกร้องการรับประกันจะต้องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าที่มีวันที่แสดงให้ชัดเจน

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับไส้กรอง

บริษัท รุ้งคู่ จำกัด ขอรับประกันว่าไส้กรองของ ZeroWater ไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ตามวิธีใช้ที่ให้ไปกับผลิตภัณฑ์ หากภายในระยะเวลารับประกัน 30 วัน ลูกค้าพบว่าไส้กรองมีข้อบกพร่องจากการผลิต ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (แต่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งไส้กรอง) โดยการเรียกร้องการรับประกันจะต้องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าที่มีวันที่แสดงให้ชัดเจน ในการเรียกร้องการรับประกันสำหรับไส้กรอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ admin@zerowaterthailand.com เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้น หากสามารถระบุได้ว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิต ทางบริษัทจะให้คำแนะนำในการส่งคืนไส้กรอง เพื่อทำการทดสอบในห้องทดลอง หากผลการทดลองบ่งชี้ว่าไส้กรองมีข้อบกพร่องจริง ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากไม่พบข้อบกพร่อง ทางบริษัทจะทำการจัดส่งคืนไส้กรองชิ้นเดิมให้ลูกค้า

หมายเหตุ: การรับประกันนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันระยะเวลาหรือจำนวนครั้งในการใช้งานของไส้กรอง ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งานของไส้กรองได้ที่ www.zerowaterthailand.com/FAQS

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ บริษัท รุ้งคู่ จำกัด จะไม่รับผิดต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร ข้อมูล ค่าความนิยม การใช้ เงินฝาก รายได้ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าบริษัท รุ้งคู่ จำกัดจะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าว แต่ก็เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าจะตามทฤษฎีความรับผิดใด จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จากการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดสะสมของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด อันเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดนี้ หรือจากผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดไปกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ชำระไป ข้อจำกัดตามข้อกำหนดนี้จะไม่นำมาใช้กับกรณีที่เกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด หรือหากเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ซึ่งเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด

รับส่วนลด 5%
เมื่อสมัครสมาชิก

Love My Zero
Love My Zero